Navštivte podmanivý kout jižních Čech

Kalendář akcí

 

Turistická oblast Šumavsko se skládá ze dvou oblastí, jimiž jsou jihočeská Šumava a jihočeské Pošumaví. Proto když se řekne „Šumavsko“, tak se nejedná pouze o Šumavu ve smyslu Národní park a Chráněná krajinná oblast, ale také i Pošumaví.

Šumavsko je možné popsat jako oblast s krásnou přírodní i zemědělskou krajinou. Najdete tu jak zvlněné kopce a horské hřbety, tak krajinu protkanou řekami, voňavými kvetoucími loukami a obdělanými poli, mezi nimiž jsou roztroušené vesničky a nostalgická městečka nabitá poznáním, zážitky a relaxací.

V turistické oblasti zároveň funguje kancelář destinačního managementu PRO Šumavsko, z.s.

Destinační management PRO Šumavsko, z.s. pracuje na bázi organizace, která za účelem efektivnějšího řízení cestovního ruchu zajišťuje koordinaci a kooperaci poskytovatelů služeb cestovního ruchu v turistické oblasti Šumavsko. Poskytovateli služeb cestovního nemusí být pouze podnikatelé z oblasti cestovního ruchu, ale mohou to být i města, obce a podnikatelé z příbuzných oblastí.

Spolupráci s různými subjekty konáme za účelem rozvoje oblasti, abychom mohli zajistit udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost na trhu. A také abychom mohli vytvořit ucelenou nabídku aktivit, která dokáže oslovit nejen turisty z tuzemska a zahraničí, ale i rezidenty z turistické oblasti. Všem subjektům, které se k nám připojí, nabízíme nespočet možností spolupráce. Jako zásadní možnosti spolupráce mohu označit společné produkty a projekty s jednotnou marketingovou kampaní pod značkou – PRO Šumavsko.