Tematické výlety

Projekt ŠUMAVSKO VŠEM vznikl na základě spolupráce se studenty čtvrtého ročníku oboru Management cestovního ruchu Vysoké školy obchodní v Praze, o.p.s. v rámci předmětu Případové studie podniků cestovního ruchu. Cílem případových studií bylo na základě zadavatelského projektu destinačního managementu PRO Šumavsko, z.s., fungujícího na bázi organizace, která za účelem efektivnějšího řízení cestovního ruchu zajišťuje koordinaci a kooperaci poskytovatelů služeb cestovního ruchu v turistické oblasti Šumavsko, zaktualizovat a modifikovat stávající propagační letáky i prezentaci oblasti.

Studenti v rámci terénních šetření navštívili vybraná místa z celé turistické oblasti a rozdělili je do tematických celků – Venkovský turismus, Památky, Rodinná dovolená, Tajemná místa, Církevní místa, Gastroturismus, Místní produkty, Aktivní dovolená, Filmový turismus. Každý celek má vytipovaná 3 top místa, které stojí za návštěvu, společně s doporučením stravovacího zařízení v oblasti a dalšími tipy na výlet, společně s vymezením konkrétního segmentu účastníků.

Venkovská turistika

DNEŠNÍ DOBU PROVÁZÍ VYSPĚLÁ TECHNIKA, KTERÁ ULEHČUJE ŽIVOT LIDEM VE VELKÝCH MĚSTECH I MALÝCH VESNICÍCH. STÁLE ALE EXISTUJÍ MÍSTA, KDE SE OD MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ MŮŽEME OPROSTIT A VRÁTIT SE V ČASE. FARMY, MUZEA, NEBO MÍSTA KDE VZNIKAJÍ TRADIČNÍ PRODUKTY, JSOU DOSTUPNÉ VEŘEJNOSTI A NAVOZUJÍ...

Více zde

Židovské památky

ŠUMAVSKO VÁM NABÍZÍ MNOHÉ ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY, KTERÉ ZDE V HISTORII VZNIKALY A JSOU V DNEŠNÍ DOBĚ JEDINOU PŘIPOMÍNKOU EXISTENCE TEHDEJŠÍCH ŽIDOVSKÝCH OBCÍ V OBLASTI. PROTO JSME JAKO TURISTICKÁ OBLAST PYŠNÍ NA SNAHU JEDNOTLIVÝCH OBCÍ O OBNOVENÍ A OŽIVENÍ TÉTO KULTURY, KTERÁ SI JEDNOZNAČNĚ...

Více zde

Zimní dovolená

ZIMNÍ DOVOLENÁ JE POJMEM, POD KTERÝM SI KAŽDÝ MŮŽE PŘEDSTAVIT NĚCO JINÉHO. MŮŽE SE JEDNAT O AKTIVNÍ LYŽOVÁNÍ, SNOWBOARDING, ZIMNÍ RADOVÁNKY S DĚTMI NEBO JEN ODPOČINEK V ZASNĚŽENÉ KRAJINĚ. ŠUMAVSKO JE IDEÁLNÍM PROSTŘEDÍM PRO TYTO TYPY AKTIVIT. NABÍZÍ NÁDHERNOU PŘÍRODU, KTERÁ V ZIMNÍM OBDOBÍ...

Více zde

Pěší dovolená

OBLAST ŠUMAVSKA NABÍZÍ SVÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM ŠIROKÉ SPEKTRUM MOŽNOSTÍ, JAK TRÁVIT VOLNÝ ČAS. PRO TY AKTIVNĚJŠÍ SE IDEÁLNÍM VYŽITÍM MŮŽE STÁT PRÁVĚ PĚŠÍ TURISTIKA. NÁVŠTĚVNÍKŮM JE DÍKY ROZMANITOSTI OBLASTI ŠUMAVSKA K DISPOZICI VELKÉ MNOŽSTVÍ TRAS S NEJRŮZNĚJŠÍM ZAMĚŘENÍM. MŮŽEME ZMÍNIT NAPŘÍKLAD...

Více zde

Šumavské památky

KAŽDÁ VĚKOVÁ KATEGORIE, SKUPINY KAMARÁDŮ, RODINY S DĚTMI, AKTIVNÍ PÁRY. VŠICHNI RÁDI NAVŠTĚVUJÍ ZÁMKY, ROZHLEDNY, VÝZNAMNÉ BUDOVY A DALŠÍ PAMÁTKY, AŤ UŽ JE TO JASNÝ CÍL NEBO ZAJÍMAVÉ DOPLNĚNÍ VÝLETU ČI DOVOLENÉ. ŠUMAVSKO POSKYTUJE VELKÉ MNOŽSTVÍ PAMÁTEK RŮZNÉHO CHARAKTERU, COŽ ZNAMENÁ, ŽE SI...

Více zde

Rodinná dovolená

KAŽDODENNÍ RYTMUS NAŠEHO DNEŠNÍHO ŽIVOTA NEDÁVÁ RODINÁM MNOHO ŠANCÍ, JAK TRÁVIT ČAS POSPOLU. IDEÁLNÍM ŘEŠENÍM MŮŽE BÝT RODINNÁ DOVOLENÁ. KAŽDÉMU Z RODINY NABÍDNE ZAJÍMAVÉ ZÁŽITKY A ZÁROVEŇ SE JEDNÁ O ČAS STRÁVENÝ S RODINOU NA ZAJÍMAVÉM MÍSTĚ. A PRÁVĚ ŠUMAVSKO NABÍZÍ ŠIROKOU ŠKÁLU PŘEKRÁSNÝCH...

Více zde

Gastronomická turistika

DO EVROPY UŽ SE DÁVNO NEJEZDÍ JEN K MOŘI, NA HORY NEBO ZA KULTUROU. ČÍM DÁL VÍCE JSOU POPULÁRNÍ GASTRONOMICKÉ ZÁJEZDY. DNEŠNÍ DOBU OBKLOPUJÍ NOVÉ DRUHY TURISTICKÉHO RUCHU A NOVÉ ZÁŽITKY, KTERÉ SI MŮŽEME VYCHUTNÁVAT. TAKOVÝ PŘÍKLADEM JE I DOBRÁ KUCHYNĚ S TRADICÍ, MÍSTNÍ VÝROBA PRODUKTU S...

Více zde

Filmový turismus

FILM MÁ V DNEŠNÍM SVĚTĚ JISTĚ NEZASTUPITELNÉ MÍSTO, JELIKOŽ PATŘÍ K JEDNOMU Z NEJOBLÍBENĚJŠÍCH DRUHŮ ZÁBAVY A ODPOČINKU. KAŽDÝM ROKEM SE V ČESKÉ REPUBLICE NATOČÍ DESÍTKY FILMŮ, KTERÉ NÁS MNOHDY ZAVEDOU NA KRÁSNÁ A ATRAKTIVNÍ MÍSTA. PROČ ALE CESTOVAT POUZE SKRZE TELEVIZNÍ OBRAZOVKU?  PROČ...

Více zde

Místní produkty

KAŽDÝ REGION V ČESKÉ REPUBLICE MÁ SVŮJ VLASTNÍ NEOPAKOVATELNÝ CHARAKTER, DANÝ PŘÍRODNÍM BOHATSTVÍM, KULTUROU A STALETÝMI TRADICEMI JEHO OBYVATEL. TAKÉ VÝROBKY A PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ Z URČITÉ OBLASTI NESOU ČÁST TOHOTO CHARAKTERU – JE DO NICH VLOŽENA PRÁCE TAMNÍCH ŘEMESLNÍKŮ A ZEMĚDĚLCŮ I ČÁST...

Více zde

Aktivní dovolená

AKTIVNÍ DOVOLENOU SI KAŽDÝ MŮŽE PŘEDSTAVOVAT RŮZNĚ A NĚKOMU MŮŽE SPOJENÍ SLOV AKTIVNÍ A DOVOLENÁ PŘIPADAT JAKO PROTIKLADNÉ. AKTIVNÍ DOVOLENÁ VŠAK PŘEDSTAVUJE  FORMU ODPOČINKU, CESTOVÁNÍ, ALE I RELAXACI SPORTEM. JEDNÁ SE O VŠECHNY FORMY AKTIVNÍ I PASIVNÍ ÚČASTI NA SPORTOVNÍCH AKTIVITÁCH....

Více zde

Církevní památky

CÍRKEVNÍ TURISTIKA UMOŽŇUJE NÁVŠTĚVNÍKŮM PROŽÍT ROZMANITOST KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÉHO ŽIVOTA. SPOLU S KATOLICKOU CÍRKVÍ SE JÍ ÚČASTNÍ I DALŠÍ KŘESŤANSKÉ CÍRKVE, KTERÉ JSOU ČLENY EKUMENICKÉ RADY CÍRKVÍ V ČESKÉ REPUBLICE. CÍRKEVNÍ TURISTIKA JE OTEVŘENA VŠEM FARNOSTEM, SBORŮM, CÍRKEVNÍM...

Více zde

Tajemná místa

ŠUMAVSKO NABÍZÍ ŠIROKOU ŠKÁLU PŘÍRODNÍCH I DALŠÍCH PAMÁTEK, ZE KTERÝCH SI KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK MŮŽE VYBÍRAT NĚKOLIK LET. V REGIONU ŠUMAVSKA JSOU TAJEMNÁ MÍSTA, KTERÁ SVOU EXISTENCÍ PŘIPOMÍNAJÍ BLÍZKOU MINULOST I MÍSTA SPOJENA S HISTORIÍ, KTERÁ VÝZNAMNĚ OVLIVŇOVALA TEHDEJŠÍ DOBU. PUTOVÁNÍ PO...

Více zde