Pokladní muzea - HPP

Muzeum Prachatice vyhlašuje výběrové řízení na pozici Pokladní muzea na hlavní pracovní poměr. Více informací zde.

Kvalifikační předpoklady:

 • úplné středoškolské vzdělání
 • samostatnost, komunikativnost, časová flexibilita a spolehlivost, pečlivost
 • kultura vystupování a schopnost jednání s lidmi
 • občanská a morální bezúhonnost

Výhody při výběrovém řízení:

 • praxe v oboru
 • doložené reference
 • znalost AJ, NJ

Pracovní náplň:

 • Prodej vstupenek a zboží v pokladně Prachatického muzea
 • Vedení peněžní agendy  dle vnitřních  směrnic PM
 • Pokladní manipulace s peněžní hotovostí
 • Zaměstnanec je povinen řídit se rozpisem služeb v pokladně a dalšími pokyny vedoucího oddělení

Pracovní doba:

Nástup 20. 3. 2018
Duben – červen, říjen – prosinec: úterý – neděle – 10 – 16 hodin
Červen – září : pondělí – pátek – 9 – 17
(práce o víkendech i státních svátcích, (vyjma 17. 11., 24. – 26. 12.)

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou (do 31. 12. 2018, zkušební doba 1 měsíc)
 • stravenky
 • dovolenou
 • indispoziční volno

Odměňování:
Zařazení do 7. platové třídy podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení
 • datum a místo narození
 • místo trvalého pobytu zájemce
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis zájemce

Součást písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:

 • motivační dopis
 • strukturovaný profesní životopis
 • kopie dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců – účastníci 2. kola)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Přihlášky k výběrovému řízení pošlete nejpozději do středy 28. 2.  2018 - rozhodující je datum přijetí přihlášky!
Výběrové řízení bude dvoukolové.
Ústní pohovory v rámci 2. kola proběhnou v 7. 3.  2018
Výsledky 2. kola podáme do 12. 3.  2018


Přihlášky zasílejte na níže uvedenou adresu, obálku označte „výběrové řízení – neotvírat“
Prachatické muzeum
Velké náměstí 13
383 01 Prachatice

Místo bude obsazeno případným výběrem uchazeče nebo při nenaplnění požadavků zrušením výběrového řízení.

Neúplné přihlášky budou vyřazeny!