Nabídka brigády v rámci dotazníkového šetření

Sčítání a dotazování návštěvníků na celém území národního parku Šumava.

Více info: http://www.npsumava.cz/cz/1444/10228/clanek/nabidka-brigady-v-ramci-dotaznikoveho-setreni/