Destinační management

PRO ŠumavskoDestinační management PRO Šumavsko, z.s. pracuje na bázi organizace, která za účelem efektivnějšího řízení cestovního ruchu zajišťuje koordinaci a kooperaci poskytovatelů služeb cestovního ruchu v turistické oblasti Šumavsko. Poskytovateli služeb cestovního nemusí být pouze podnikatelé z oblasti cestovního ruchu, ale mohou to být i města, obce a podnikatelé z příbuzných oblastí.
 

Naše vize

Chceme být spolehlivým partnerem a zprostředkovatelem v oblasti cestovního ruchu na území turistické oblasti Šumavsko se zaměřením na venkovskou turistiku.

Náš cíl

Cílem destinačního managementu PRO Šumavsko, z.s. je propojení jednotlivých subjektů působících v cestovním ruchu a kvalitní servis pro návštěvníky regionu zajišťující jejich spokojenost.

Spolupráci s různými subjekty konáme za účel rozvoje oblasti, abychom mohli zajistit udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost na trhu. A také abychom mohli vytvořit ucelenou nabídku aktivit, která dokáže oslovit nejen turisty z tuzemska a zahraničí, ale i rezidenty z turistické oblasti. Všem subjektům, které se k nám připojí, nabízíme nespočet možností spolupráce. Jako zásadní možnosti spolupráce mohu označit společné produkty a projekty s jednotnou marketingovou kampaní pod značkou – PRO Šumavsko, z.s.

Kompletní seznam členů destinančního managementu je ke stažení zde.

Destinační management PRO Šumavsko nabízí

Zprostředkováváme:
 • školní jednodenní i vícedenní výlety
 • výlety pro seniory
 • jednodenní i vícedenní výlety se zážitkem
 • teambuildingové akce
 • ubytování
 • průvodcovské služby
 • vytipování míst pro svatební obřady
 • partnera na sport

Dále nabízíme a zajišťujeme:
 • propagaci služeb v cestovním ruchu a kulturních akcí
 • účast na veletrzích cestovního ruchu
 • partnerství a spolupráci v cestovním ruchu
 • vzdělávací akce pro odborníky v cestovním ruchu

Kontaktujte nás na info@prosumavsko.cz

 

Chcete se stát členem destinačního managementu PRO Šumavsko?

Navštivte odkaz: Připojte se